Είδη Βουτύρου

Πυραυλάκια Βουτύρου Νο 1

Διαμετρος: 29mm Υψος: 85mm

Πουράκια Βουτύρου Νο 1

Διαμετρος: 20mm Πλάτος: 85mm

Πυραυλάκια Βουτύρου Νο 2

Διαμετρος: 29mm Υψος: 70mm

Πουράκια Βουτύρου Νο 2

Διαμετρος: 18mm Πλάτος: 70mm

Δίστερ Βουτύρου

Διαμετρος: 70mm

Ταρτάκι Βουτύρου

Διαμετρος: 60mm

Τάρτα Μεσαία Βουτύρου

Διαμετρος: 80mm

Τάρτα Γίγας Βουτύρου

Διαμετρος: 100mm