Πούρα

Πούρα Νο 18 Σόκο

Διαμετρος: 18mm Μήκος: 70mm

Πούρα Νο 20 Σόκο

Διαμετρος: 20mm Μήκος: 70mm

Πούρα Νο 22 Σόκο

Διαμετρος: 22mm Μήκος: 70mm

Πούρα Νο 22 Δίχρωμα

Διαμετρος: 22mm Μήκος: 70mm

Πούρα Νο 24 Σοκο (Παγωτίνια)

Διαμετρος: 24mm Μήκος: 95mm

Πούρα Νο 16 Σοκο

Διαμετρος: 16mm Μήκος: 63mm

Πούρα Νο 18 Γεύση Μπανάνα

Πούρα Νο 18 Γεύση Φράουλα

Πούρα Νο 18 Λεμόνι

Πουράκια Νο 1 Σοκο

Πουράκια Νο 1 Δίχρωμα

Πούρα Cocobello

Πούρα Doreta

Πούρα Negrino

Τρίμμα πουράκι

Πούρα Νο 18 Βουτύρου